Skip to content

Informacje o panelu klienta

Znajdziesz tutaj informacje o panelu klienta zwanym również panelem billingowym. Różne aspekty faktur VAT danych osobowych i innych niezbędnych funkcji.

Zmiana aktualnego pakietu

Większość usług w Joton można samodzielnie przenosić na wyższe pakiety bez potrzeby dokonywania ręcznych zmian. Aby tego dokonać, zaloguj się do panelu klienta, przejdź do zakładki „usługi” i wybierz interesującą Cię usługę. W szczegółach usługi znajdziesz link opisany „Zwiększ / Zmniejsz”. W otwartym oknie wybierz docelowy pakiet ,na jaki chcesz dokonać modyfikacji oraz wybrany cykl rozliczeniowy. Detale techniczne docelowego produktu będą wyświetlane w oknie, abyś miał pewność, że wybierasz odpowiedni pakiet docelowy. Zaakceptuj zmiany, klikając w przycisk „Kontynuuj”.

W kolejnym oknie zobaczysz podsumowanie twojego zamówienia. System obliczy kwotę należną, jaka będzie wymagana do dopłaty w sposób proporcjonalny do końca aktualnego okresu rozliczeniowego.

💡

Jeżeli posiadasz wolne środki na saldzie w swoim panelu, rozliczmy je automatycznie podczas tego zamówienia (kwota zostanie odpowiednio pomniejszona).

Poniżej wybierz metodę płatności i sfinalizuj zamówienie. Pakiet zostanie powiększony kiedy system otrzyma informację o płynięciu wymagany środków.

Zmiana danych klienta

System billingowy umożliwia samodzielną zmianę danych fakturowych. Również w przypadku chęci zmiany danych z firmowych na prywatne lub odwrotnie.

W celu dokonania zmiany danych zaloguj się do panelu klienta a następnie wybierz zakładkę „Dane konta” oraz opcje „Edytuj dane
Po uzupełnieniu aktualnych danych kontaktowych zapisz zmiany. Viola! Wszystkie kolejne proformy i faktury VAT będą zawierały zaktualizowane informacje.

⚠️ Uwaga

Jeżeli posiadasz już wystawioną proformę i chcesz dla niej zmienić dane na aktualne, poproś obsługę przez system zgłoszeń o naniesienie poprawki.

Weryfikacja dwuetapowa (2FA)

Nasz system billingowy obsługuje uwierzytelnienie dodatkowym składnikiem logowania, tak zwaną weryfikację dwuetapową. Oprócz danych logowania w postaci loginu i hasła należy podać kod z twojego smartfona lub tabletu. Jest to niezbędne w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa usług, rekomendujemy wszystkim użytkownikom włączenie tej funkcjonalności, aby zminimalizować ryzyko niepowołanego dostępu osób trzecich do konta i twoich danych przechowywanych w panelu i poszczególnych usługach.

Aby aktywować takie zabezpieczenie w pierwszej kolejności, powinieneś ściągnąć na swoje urządzenie odpowiednią aplikację. Zdecydowana większość nowoczesnych urządzeń posiada w sklepie z aplikacjami takie narzędzie jak „Authy” lub „Google Authenticator” Kiedy aplikacja będzie gotowa do użytku, przejdź do zakładki „Bezpieczeństwo”, a następnie „Weryfikacja dwuetapowa”. Zobaczysz tam aktualny status tego zabezpieczenia oraz możliwość włączenie lub ewentualnego wyłączenia tej funkcji. W wybranym module zeskanuj wybrany kod QR swoim urządzeniem, aby dodać go do swojego konta. W następnym kroku wpisz kod wygenerowany w aplikacji. Gotowe, twoje konto jest już zabezpieczone.

System zgłoszeń

Joton posiada system zgłoszeń w swoim panelu klienta. Jeżeli twoja sprawa nie znajduje rozwiązania w tym systemie pomocy, lub jest wskazane, aby się z nami skontaktować w jakieś sprawie, można to zrobić po zalogowaniu się na swoje konto. W głównym menu możesz wybrać zakładkę „Zgłoszenia i wiadomości”. Po wyborze działu i wypełnienie niezbędnych informacji wiadomość zostanie do nas przesłana. Odpowiadamy tak szybko jak szybko możliwe jest realizacja twojego zgłoszenie.

Do wiadomości możesz dołączyć zrzuty ekranu lub inne pliki, które pomogą w realizacji zgłoszenia.

💡

Jeżeli wiadomość zawiera wrażliwe dane, np dane dostępowe do panelu innej firmy, skorzystaj z opcji zaszyfrowania wiadomości.