Skip to content

Skrzynki e-mail

Większość pakietów hostingowych w Joton posiada możliwość zarządzania skrzynkami email. W naszym panelu dostarczamy w pełni funkcjonalne narzędzia do obsługi poczty e-mail.

Dodawanie skrzynki pocztowej

Dodawanie nowej skrzynki w panelu zarządzania hostingiem jest bajecznie proste. Przejdź do domeny, w której chcesz dodać skrzynkę e-mail, następnie przejdź do zakładki „Poczta e-mail”, możeszrównież dodać ta opcję z bocznego menu.
Po kliknięciu kafelek „Dodaj konto” na ekranie pojawi się pole do wpisania adresu email oraz menu rozwijane z listą domen, subdomen oraz aliasów. Do każdego rodzaju domeny można dodać indywidualną skrzynkę mail według upodobań. Po wpisaniu adresu mailowego i wybraniu domeny możesz uzupełnić pozostałe rzeczy:

 • Maksymalny rozmiar skrzynki pocztowej (wartość 0 to brak limitu, ogranicza Cię jedynie pojemność konta hostingowego),
 • Pełna nazwa, to Twoje imię i nazwisko, jakie będzie się wyświetlać odbiorcy,
 • Hasło służące do logowania się na skrzynkę. Hasło musi spełniać warunki bezpiecznego hasła. Bedze wtedy trudniejsze do odgadnięcia przez osoby trzecie oraz boty. Aktualnie system wymusza taką trudność hasła: wielka oraz mała litera, cyfra, znak specjalny, 10 znaków w sumie.

Na naszej stronie Joton.io zawsze podajemy ilość skrzynek, które możesz dodać w swoim pakiecie.

Ustawienia klienta poczty e-mail, dostęp do skrzynki pocztowej

W chwili obecnej umożliwiamy korzystanie z utworzonej skrzynki e-mail na dwa sposoby:

 1. Zalogowanie się do poczty poprzez stronę www. Możesz użyć bezpośredniego adresu: https://webmail.joton.io/ lub adresu utworzonego w twojej domenie mail.TWOJADOMENA.PL gdzie TWOJADOMENA.PL to adres twoich stron www. Adres z przedrostkiem mail. zadziała kiedy domena ma ustawione nasze adresy dns: frigg.joton-dns.cloud i odin.joton-dns.cloud.
 2. Możesz dodać swoją krzynkę do dowolnego programu pocztowego na twoim komputerze lub telefonie. Ustawienia dla konkretnej skrzynki e-mail znajdziesz na samym dolne ustawiń konkretnej skrzynki. Jest to o tyle istotne, że posiadając więcej niż jeden pakiet hostingowy twoje domeny mogą być utrzymywane na różnych serwerach wirtualnych a ich adresy IP mogę być różne a nawet zmienić się z jakiegoś ważnego powodu.

Zmiana hasła, pojęmności oraz nazwy

Aby zmienić nazwę konta mailowego lub jego hasło, przejdź do opcji „Konta e-mail”, następnie wybierz z listy skrzynkę, którą chcesz zmodyfikować. W widoku, który się otworzy zmodyfikujesz nazwę skrzynki, jej nazwę nadawcy oraz hasło.

Ustawienia anty-spamu oraz filtrowanie niechcianych wiadomości

W tej sekcji panelu hostingowego dostosujesz ustawienia systemu antyspamowego dla twoich skrzynek pocztowych.

Filtry antyspamowe

Punktacja filtrów antyspamowych to system oceny, który pomaga zautomatyzowanym systemom decydować, czy dany e-mail jest spamem czy nie. Filtry antyspamowe analizują różne elementy wiadomości e-mail i przypisują im punkty na podstawie określonych kryteriów. Im wyższa punktacja, tym większe prawdopodobieństwo, że e-mail zostanie uznany za spam. W tego typu systemach stosuje się najczęściej skalę od 0 do 10. Gdzie 0 to najbardziej restrykcyjne ustawienie, jakakolwiek wątpliwość co do jakości wiadomosci spowoduje że zostanie oflagowana jako spam. 10 to ustawienie, które będzie przepuszczać znacznie więcej wiadomości, które mogą być potencjalnym spamem.

Oto kilka czynników, które mogą wpływać na punktację filtrów antyspamowych:

 • Nagłówki wiadomości:
  • Filtry sprawdzają nagłówki wiadomości, takie jak "Temat", "Od" i "Do", aby wykryć nieprawidłowości, które mogą wskazywać na spam.
 • Treść wiadomości:
  • Analiza treści obejmuje sprawdzenie słów kluczowych i fraz często związanych ze spamem.
  • Filtry antyspamowe mogą oceniać również stosunek treści do kodu HTML w wiadomości, ponieważ nadmierne użycie kodu HTML może wskazywać na próbę obejścia filtrów.
 • Linki i załączniki:
  • Filtry sprawdzają linki w wiadomościach, zwłaszcza te skracane, które mogą prowadzić do podejrzanych witryn.
  • Obecność lub rodzaj załączników również może wpływać na punktację.
 • Adresy IP i serwery wysyłające:
  • Filtry antyspamowe mogą śledzić reputację adresów IP i serwerów, z których pochodzą wiadomości. Jeśli dany serwer jest znany z wysyłania spamu, może to zwiększyć punktację.
 • Filtrowanie zachowań:
  • Filtry antyspamowe analizują zachowanie użytkowników w odpowiedzi na e-maile. Na przykład, jeśli odbiorcy często oznaczają e-maile od danego nadawcy jako spam, może to wpłynąć na punktację.
 • Techniki maskowania:
  • Niektóre wiadomości spamujące próbują ukryć swoją prawdziwą tożsamość, używając technik maskowania, co może prowadzić do zwiększenia punktacji.

Punktacja jest następnie sumowana, a e-mail otrzymuje łączną ocenę. Jeśli ta ocena przekroczy pewien ustalony próg, e-mail zostanie uznany za spam. Ważne jest, aby dostosować filtry antyspamowe, aby minimalizować błędy i nie blokować ważnych wiadomości. Firmy hostingowe starają się stale aktualizować i ulepszać swoje filtry, aby skutecznie zwalczać rosnące zagrożenia spamem. Ciągle staramy się udoskonalać nasze filtry oraz dopasować je do ciągle zmieniających się warunków, dlatego podanie tutaj wszystkich warunków oraz wartości, jakie przyznajemy za dane wzorce, jest mało praktyczne i byłoby mało czytelne dla użytkownika.

Akcje po wykryciu spamu

Opcja odrzucać automatycznie usunie wszystkie wiadomości, które zostaną zdefiniowane przez powyższy fltr. Ta opcja może usunąć wiadomości, które nie są spamem, a jednak z jakiegoś powodu zostały tak zakwalifikowane. Dostarczyć: Zaznaczenie tej opcji sprawi, że maile zostaną dostarczone i zapisane w folderze SPAM. Nie usunie ich jak powyższa opcja i będziesz mieć do nich wgląd.

Lista adresów dozwolonych oraz zablokowanych

W polach zezwolonych i blokowanych możesz dodać odpowiednio adresy e-mail które chcesz, aby były zawsze blokowane lub te, których nie chcesz odrzucać ze swojej skrzynki. Mogą to być wyjątki, które system źle klasyfikuje przez błąd po stronie nadawcy, lub klasyfikacji na czarnej liście.

Autoresponder - poza biurem

W każdej skrzynce dodanej do domeny istnieje możliwości ustawienia wiadomości Out of Office (poza biurem). Taki autoresponder może informować o nieobecności pracownika czy też o fakcie braku dostępności w pewnym okresie czasu. Ustawienia są dość proste. Wybierz zakres dat, w jakim autoresponder ma działać, lub zaznacz opcję bez ustawionego końca okresu automatycznej odpowiedzi. Następnie uzupełnij temat i treść wiadomości, jaką chcesz wysyłać w odpowiedzi na przychodzące wiadomości. UWAGA Możesz zapisać wiele szablonów nieobecności, jednak aktywny może być w danej chwili tylko jeden autoresponder.

DKIM

DKIM, czyli "DomainKeys Identified Mail", to rodzaj zabezpieczenia używanego w komunikacji mailowej. Jego celem jest potwierdzenie, że wiadomość e-mail pochodzi naprawdę z określonego serwera, a nie została sfałszowana czy podrobiona przez niechcianego nadawcę. Opcje tę możesz uruchomić w zakładce „Domeny”. Jest to funkcja, która działa we wszystkich skrzynkach danej domeny.