Skip to content

Kopie zapasowe - backup plików

Hosting w Joton pozwala na przywracanie backupów we własnym zakresie. Backupy te są darmowe i nie zajmują miejsca na twoim koncie. Niektóre pakiety pozwala na manualne tworzenie backów w dowolnym momencie i te, również nie są wliczane do twoich zasobów.

Automatyczne tworzenie kopii zapasowych

Harmonogram kopii zapasowych przewiduje tworzenie punktów przywracania wszystkich plików na twoim koncie. Kopie te są tworzone przynajmniej 1 raz dziennie w godzinach pomiędzy 18:00 a 9:00. Utworzone w ten sposób kopie zapasowe przechowywane są przez okres 30 dni.

Przywracanie plików z backupu

Aby przywrócić daną kopię zapasową, przejdź do swojego panelu admina, wybierz zakładkę „Strony internetowe” z bocznego panelu. Z listy widocznych stron wybierz witrynę, której będzie tyczyć się ta operacja. Z górnego menu wybierz „Zaawansowane”, a następnie „Kopie zapasowe”. Na liście zobaczysz wszystkie dostępne kopie zapasowe, datę i godzinę kiedy zostały wykonane rozmiar i inne informacje. Pod przyciskiem przywróć, możesz wybrać co dokładnie, ma być przywrócone z danego punktu odzyskiwania.

⚠️ Uwaga

Przywracanie backupu nadpisze aktualny stan plików na serwerze. Wszystkie dane i informację pomiędzy punktem przywracania a chwilą obecną, zostaną zamazane. Ta operacja jest nieodwracalna.

Tworzenie własnego punktu przywracania

Wybrane pakiety hostingowe posiadają opcję manualnego tworzenia kopii zapasowych. Taki punk przywracania może być utworzony przed krytycznymi zmianami na stronie, aktualizacją witryny lub testami, które chcemy przeprowadzić. Backup stworzony w ten sposób nie wlicza się w zasoby przydzielone na twoim koncie. Usuwany jest według ogólnego harmonogramu kopii zapasowych. Po 30 dniach od stworzenia będzie on usunięty i zastąpiony kolejnymi automatycznymi kopiami bezpieczeństwa.