Skip to content

Narzędzia programistyczne

Zakładka z ustawieniami dla zaawansowanych użytkowników. Możesz tu zmieniać wersję PHP lub ustawiać zadania CRON.

Zmiana wersji php

PHP to skryptowy język programowania. Większość popularnych stron działa w oparciu o ten właśnie język. Na przestrzeni czasu ewoluuje, a deweloperzy wydają kolejne poprawione jego wersje.

W hosting w Joton obsługuje php od 5.6 do 8.2, jeżeli twoja strona nie działa poprawnie, spróbuj w pierwszej kolejności, zmienić wersję PHP na inną. Różne aplikacje działają na różnych wersjach tego języka.

Po zalogowaniu do panelu admina przejdź do interesującej Cię domeny, wybierz z górnego panelu „Zaawansowane”, a następnie „Narzędzia programistyczne”. W sekcji Silnik PHP wybierz interesującą Cię wersję. Po potwierdzeniu system wymusi przełączenie wersji interpretera na wybraną wersję.

Logowanie do SSH

Twoje konto hostingowe pozwala na zalogowanie się poprzez protokół SSH. Aby to zrobić, powinieneś dodać swój klucz SSH do konta. Aby to zrobić, przejdź do swojej domeny w panelu admina, wybierz z górnego panelu opcję „Zaawansowane”, a następnie „Narzędzia programistyczne”. W sekcji kluczy SSH dodaj swój klucz i kliknij wyślij.

To wszystko, twoja domena jest gotowa, aby móc zalogować się do terminala. Login oraz host pojawią się po dodaniu pierwszego klucza w sekcji, w której uprzednio dodaliśmy klucz. Wystarczy skopiować odpowiednią komendę.

💡

Ze względów bezpieczeństwa nie ma możliwości zalogowania się hasłem do SSH

Każda twoja strona WWW działa w osobnym kontenerze hostingu. Aby móc logować się, na inne twoje domeny powinieneś dodać swój klucz publiczny do pozostałych witryn.

Cron - czyli zadania cykliczne

Cron to oprogramowanie przeznaczone do cyklicznego wykonywania zadań. Dzięki niemu nie musisz pilnować, aby jakieś zadanie wykonywało się co jakiś określony czas.

Ustawianie zadań cyklicznych

Aby ustawić zadania cykliczne, przejdź w panelu admina do odpowiedniej domeny, z górnego panelu wybierz „Zaawansowane” a, następnie „Narzędzia programistyczne”. W sekcji Zadania Cron zobaczysz dodane wcześniej zadania które będą wykonywać się z określonym harmonogramem. Jeżeli nie ma jeszcze takich zadań, kliknij przycisk „Dodaj”. W oknie polecenia wpisz zadanie, jakie ma się wykonywać, przykładowo będzie to ścieżka do twojego skryptu: php ~/program.php Z listy rozwijanej wybierz interwał wykonywania takiego zadania, np codziennie. Po zapisaniu zmian twoje zadanie będzie uruchomione 1x dziennie.

Opcje zaawansowane

System daje możliwość zaawansowanego sterowania czasem wykonywania, z listy rozwijanej interwału wybierz opcję „Niestandardowe” i uzupełnij odpowiednie pola.

Cron posiada zaawansowane opcje dodawania odpowiednich interwałów, możesz dodać zakres czasowy, wartości zwiększające się o danych krok oraz poszczególne dni tygodnia. Dokładniejszy opis i zastosowanie tych funkcji znajdziesz na tej stronie.

IonCube loader

Jeżeli twoja aplikacja wymaga do działania, dodatku IonCube możesz go uruchomić w tym miejscu.

IonCube to dodatek do PHP który dekoduje pliki PHP, jeżeli zostały wcześniej zakodowane.

💡

IonCube loader jest oprogramowaniem dostarczanym przez zewnętrzną firmę i może się zdarzyć, że najnowsze wersje PHP nie posiadają jeszcze jego obsługi.

Redis cache

Redis to trwała, obiektowa, pamięć podręczna. Jeżeli twoja aplikacja obsługuje taką technologię, Redis może znacząco przyśpieszyć twoją stronę. Redis robi to poprzez buforowanie wyników, złożonych zapytań do bazy danych.

💡

Redis zostanie uruchomiony w kontenerze PHP Twojej witryny, nie ma możliwości, aby połączyć się z zewnątrz do danej instancji.

W celu połączenia WordPress'a do tego rodzaju pamięci podręcznej podaj adres: 127.0.0.1 oraz port: 6379.

Restart kontenera

Panel umożliwia restart kontenera twojej strony www. Dzięki temu możesz przeładować ustawienia systemowe, np. przyśpieszyć zmianę wersji PHP czy zmienić ustawienia Redis. Po zastosowaniu tej opcji znikną aktualnie działające procesy PHP! Również te, które z jakiegoś powodu są zawieszone lub nie działają prawidłowo. Jeżeli aktualnie jakieś zadania są wykonywane przez twoją stronę, wstrzymaj się z restartowaniem PHP, może to dotyczyć np. import produktów do twojego sklepu.